Velkommen til kirken i Kastellet


SOMMER I KASTELLET

Der er gudstjeneste  i Kastelskirkens hver søndag kl. 10. Alle er velkomne, også til den efterfølgende kirkekaffe.

Som et nyt tiltag i år, inviterer Kastellets kommandant til "Sommer onsdag" fra maj til og med august.

På disse onsdage inviteres man til at holde Picnic ved den gamle Kastelsmølle fra kl. 16-21, og i forbindelse med det afholdes en række særlige arrangementer. Det kan være koncerter på kirkepladsen, fotokonkurrence, Jazz-Remixed og Copenhagen Jazzfestival og til sidst Kastelskoncert med Tappenstreg 7. september.

Kastelskirken samarbejder og lægger ramme om enkelte arrangementer. Koncert med Studentersangforeningen 15. juni, Jazz-koncert med bl.a. Palle Mikkelborg 7. juli (billetter på www.jazz.dk), og kirkens organist inviterer publikum op på orgelpulpituret og viser og demonstrerer orglet efterfulgt en kort koncert i kirken den 24. og 31. august._____________________________________________

VELKOMMEN TIL KONFIRMATION I KASTELSKIRKEN

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse, og børn fra sognet og børn af ansatte ved forsvaret har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid gerne inden tirsdag den 23. august.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage fra kl. 15.30 – 17.00 i Kastelskirkens konfirmandlokale, første gang torsdag d. 15. september.
Der er konfirmation i 2017 Palmesøndag den 9. april.

Kommende konfirmander og deres forældre inviteres til orienteringsmøde torsdag den 8. september kl. 19.30 i kirken.

_____________________________________________________________________

 

Kastelskirken ligger inde i selve fæstningen Kastellet og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00. Kastelskirken er åben dagligt kl. 8-18.
Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering: Se et kort.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger – hertil kommer yderligere 25.000 mennesker, der arbejder i Forsvaret.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også meget stort i geografisk udstrækning.  Se sognets omfang her. Sognet har mange nybyggede områder, og der bygges stadig. Se f.eks. planerne for udbygningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program sommer 2016

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer