Velkommen til kirken i KastelletOrgelkoncert

Søndag den 6. september kl. 14

Morten Schousboe - orgel

Johann Sebastian Bach, Carl Nielsen m.fl..

Morten Schousboe er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hvor han studerede hos bl.a. Bine Bryndorff, Lasse Ewerlöf og Dan Oluf Stenlund. Han tog diplomeksamen 1997 og havde solistdebut 1999. Morten Schousboe optræder ofte som orgelsolist og akkompagnatør med særlig interesse for musik af J. S. Bach samt tysk og fransk romantik og i særlig grad musik af den franske komponist Olivier Messiaen, af hvem han har indspillet en CD med "La Nativité du Seigneur".

Morten Schousboe har været konstitueret som organist ved bl.a. Holmens Kirke inden han fik sin nuværende stilling som organist ved Frihavnskirken, og hvor han står som arrangør af et rigt musikliv med koncerter og korarbejde foruden sin øvrige koncertvirksomhed.

___________________________________________________________________

Under menupunktet 'Fra vugge til grav' findes alle de praktiske oplysninger i forbindelse med fødsel, navn, dåb osv.
Vedr. de her på forsiden nævnte gudstjenester, arrangementer og koncerter kan der i nogle tilfælde findes yderligere oplysninger under menupunkterne 'Gudstjenester', 'Aktiviteter & møder' og 'Musik'.
- - -
Kastelskirken ligger inde i selve fæstningen Kastellet og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00. Kastelskirken er åben dagligt kl. 8-18.
Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering: Se et kort.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger – hertil kommer yderligere 25.000 mennesker, der arbejder i Forsvaret.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også meget stort i geografisk udstrækning.  Se sognets omfang her. Sognet har mange nybyggede områder, og der bygges stadig. Se f.eks. planerne for udbygningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program sommer 2014

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer