Velkommen til kirken i Kastellet


KASTELSKORETS SOMMERKONCERT

Lørdag d. 23. juni kl. 17:00

Kastelskoret afholder den traditionelle sommerkoncert, med et blandet repertoire af sommersange.

Dirigent: Katja Larsen

Der er gratis adgang og alle er hjertelig velkomne

_____________________


Konfirmation 2019

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels sogn har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid på mail: elh@km.dk, gerne inden 1. juli. 

Forberedelsen foregår torsdag eftermiddage kl. 15.30 - 17.00 i kirkens konfirmandlokale. 
Første gang torsdag den 20. september 2018.

Konfirmander og forældre inviteres til introduktion søndag den 16. september 2018. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10 og derefter kort introduktion.

Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag. I 2019 er det den 14. april.

_____________________

Kastelskirkens drengekor

Har du en dreng som er glad for at synge? Og som har lyst til at synge med andre drenge?
Kastelskirken opretter nu et kor for drenge fra 8 år og opefter.  Drengene lærer både sange og salmer og medvirker ved koncerter i kirken. Mandage kl. 15.30 – 16.30. Er du interesseret i at være med, er du velkommen til at henvende dig til korleder Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com

_____________________

Babysalmesang
For babyer i alderen 3-9 mdr. Onsdage kl. 10.30 og kl. 11.30. Nyt hold starter den 4. april 2018.


Musikalsk legestue

For børn i alderen 1-4 år.  Onsdage kl. 15.15 for de yngste og kl. 16.15 for de lidt større børn. 
Nyt hold starter den 4. april 2018.

For begge aktiviteter, kontakt Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com

_____________________


SORGGRUPPE PÅ ØSTERBRO

Folkekirken på Østerbro tilbyder samtale i en sorggruppe.


Har du mistet et menneske inden for det seneste år, og har du brug for at være sammen med andre mennesker i samme situation, er du velkommen til at deltage.

Præsterne på Østerbro leder grupperne, og næste gruppe ledes af sognepræst Mia Rahr Jacobsen, Sankt Jakobs sogn, og sognepræst Else Hviid, Kastels sogn. Vi mødes 5 gange i mart og april, første gang den 14. marts kl. 16 - 18. Er du interesseret,  kan du skrive eller ringe til kontaktperson Jane Marie Jensen på jmj.sanktjakobskirke@gmail.com eller på tlf 29909014 (kl. 9 - 14).

_____________________


Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, et sogn som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan også bruge kirken.I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at der er rigtig mange der kender kirken fra deres ture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer