Velkommen til kirken i KastelletForedrag lørdag den 4. marts 2017 kl. 10

Peter Tudvad, filosof og forfatter: Luther og øvrigheden – konge, kejser, fyrste, fører

Ifølge Bibelen sagde Jesus, at hans rige ikke var af denne verden. Og ifølge Luther var kun Bibelen kilden til vores viden om, hvad Jesus ville os. Alligevel greb Luther med sin reformation ind i denne verden og alle dens riger og lande. Jesus sagde, at man skulle give kejseren, hvad kejserens var, og Gud, hvad Guds var. Men Luther nægtede kejseren sin lydighed og allierede sig med de protestantiske fyrster mod ham. Hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig, sagde Jesus. Men da Luthers mindste brødre, de forarmede og undertrykte bønder, gjorde oprør og ville indrette samfundet efter Bibelens ord, kommanderede han fyrsterne ud for at slå dem ned som gale hunde. I dag roser vi Luther for at have lært os at skelne mellem religion og politik, men selv gjorde han det langt fra konsekvent. Og med hans reformation fulgte en øvrighedsstat, der kulminerede og kollapsede i en autoritær førerstat.

Foredraget foregår i Søndre Magasin i Kastellet ved siden af kirken og kirkepladsen.

Der er gratis adgang.


________________________Søndag den 5. marts kl. 14.00

Kammerkoncert

Ensemble MidtVest

Musik for otte træblæsere

Blæseroktetter af Mozart - Serenade i Es-dur og Beethoven - Symfoni nr. 7 i A-dur

Ensemble MidtVest og Esbjerg-Ensemblet har slået alle deres træblæsere sammen så de kan opføre klassiske blæseroktetter af Mozart og Beethoven, her hans populære symfoni nr. 7 i A, i et særligt arrangement.

Musikerne i de to jyske top-ensembler, kommer fra hele verden. Det er otte markante solister og kammermusikere vi får at høre i dette sjædne program.

Ensemble MidtVest har i en længere årrække bidraget Kastelskirkens Søndagskoncerter med altid interessante og velkomponerede programmer.

Gratis adgang.

_____________________________________________________________________

Kastelskirken, ligger inde i selve fæstningen Kastellet og er både en helt almindelig sognekirke og Forsvarets kirke. Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage kl. 10:00. Kastelskirken er åben dagligt kl. 8-18.

Indkørsel i bil fra Esplanaden gennem Kongeporten. Parkering: Se et kort.

I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger. Herudover betjenes ansatte ved Forsvaret med tilknytning til Kastellet.

Kastels sogn er ikke bare stort, hvad angår antallet af sognebørn, det er også stort i geografisk udstrækning.  Se sognets omfang her.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder også, at der er rigtig mange, der kender kirken fra deres ture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken. Nogle af disse mennesker har også et ønske om at bruge kirken til dåb, vielse eller begravelse, men det kan desværre ikke altid lade sig gøre. Alle er naturligvis velkomne til søndagens gudstjeneste kl.10.

- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program for vinteren 2016/2017

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer