Velkommen til kirken i Kastellet

Praktikant  og prædikant

Lektor i Kirkehistorie, Sven Rune Havsteen, har været i praktik i Kastelskirken. Du kan møde ham på søndag, den 28. maj, hvor han har gudstjenesten.

_____________________Konfirmation 2018

På en kølig men smuk og solrig foråsdag, Palmesøndag, konfirmerede vi  årets glade og forventningsfulde konfirmander. Skal dit barn konfirmeres Palmesøndag  2018, er du velkommen til at kontakte sognepræst Else Hviid. Børn i Kastels sogn og børn af ansatte i forsvaret har fortrinsret. Konfirmand og forældre inviteres til introduktion søndag den 10. september og forberedelsen begynder torsdag den 14. september og fortsætter torsdage kl. 15.30 - 17.00.

 

_____________________


Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, et sogn som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan også bruge kirken.I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at der er rigtig mange der kender kirken fra deres ture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

- - -

Kastellet
Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyheder fra Folkekirken i København
Nyheder fra Forsvaret
Citykirkernes program for vinteren 2016/2017

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer