Foredrag og møder i Kastelskirken

EKSISTENSSAMTALER

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30 i Søjlesalen, Kastelskirken

Hvordan skal jeg tale med mit barn om kristendom? Hvordan skal jeg forholde mig til aktiv dødshjælp? Skal man tro på bibelen? Hvad vil det sige at tro? Hvad er ateisme? Hjælper det at bede? Hvorfor er gudstjenesten så gammeldags? Hvad er et menneske?Går du rundt med spørgsmål om tro og eksistens, som du kunne have lyst til at vende med andre nysgerrige og med din sognepræst, så er du velkommen til eksistenssamtaler. Vi taler om det, der optager os lige nu, fra de helt elementære spørgsmål til de mere komplicerede.

Vi fortsætter torsdag den 26. oktober og tirsdag den 14. november.
Første aften taler vi om biblen. Den vigtigste bog i vores kultur og svær at læse.
Hvad stiller vi op med den? Hvad vi taler om de følgende aftner, vil du som deltager få indflydelse på. Dine spørgsmål vil bestemme indholdet.

* * *

REFORMATIONSJUBILÆUM

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Ideen med markeringen af reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, for dansk identitet og bevidsthed. I Kastelskirken har vi fokus på jubilæet, hvilket vil fremgå både af vores koncertprogram og foredragsprogram. Du kan læse Luthers 95 teser og meget mere om reformationen på www.luther2017.dk

* * *

LØRDAGSFOREDRAG

Vi fortsætter vores række af foredrag om Luther og reformationen i efteråret. Foredragene holdes i ”Bageriet” / Søndre Magasin i Kastellet ved siden af kirken og kirkepladsen. Der serveres kaffe, te og scones undervejs.

Lørdag den 23. september kl. 10:00
Niels Henrik Gregersen, professor ved Det Teologiske Fakultet, København: Luther i dansk teologi og kultur 1914-2017

NB! Søndag den 24. september kl. 16.00
Jazz fantasier over Luthers salmer
Den Danske Salmeduo: Christian Vuust, saxofon/klarinet, Hans Esbjerg, klaver, og Kåre Gade, fortælling.

Lørdag den 4. november kl. 10:00
Sven Rune Havsteen, lektor i kirkehistorie, fortæller om kirkemusik efter reformationen, nemlig om de værker og komponister, som efter reformationen får indflydelse på kirkemusikken i den lutherske tradition, f.eks. Bach.

Lørdag den 25. november kl. 10:00
Kirsten Busch Nielsen, dekan og professor ved Det Teologiske Fakultet, København, stiller spørgsmålet: Fortsat reformation?

* * *

TIRSDAGSMØDER
Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

Tirsdag 5. september kl. 14

Vi begynder med en altergangsandagt i kirken, derefter er der kaffebord og så fortæller kunsthistorikeren, mag. art. Bente Scavenius om ’Bybilleder’ fra sin og Bo Tao Michaëlis bog Kunstnernes og forfatternes København,der nu er kommet i 2. oplag. ’Bybilleder’ præsenterer kunstnernes skildringer af København, og på en ny måde fortæller bogen gennem kunsten forskellige perioders syn på byen.

Tirsdag 3. oktober kl. 14

Germanisten og litteraten, universitetslektor Morten Dyssel, der kan både sin Mann og sin Blixen, kan altså også sin Kafka. Med udgangspunkt i fire fortællinger, der på hver sin originale måde forholder sig til centrale dele af både den jødiske og den kristne tradition, fokuserer foredraget på Kafkas kunstneriske behandling af teologisk-filosofiske spørgsmål om skyld, straf, skæbne og sammenhængskraft.

Tirsdag 7. november kl. 14

Synne Garff er cand. phil. i italiensk, forfatter og international chef i Bibelselskabet og har rejst en del i verdens konfliktområder. Her har hun mødt traumatiserede flygtninge, fængslede, aids-syge, prostituerede, migranter, forfulgte kristne og forældreløse børn. Traumatiserede mennesker som har genvundet livsmodet med Bibelens fortællinger. Synne Garff fortæller om bibelsk sjælesorg.

Tirsdag 5. december kl. 14

Forfatteren, dr. phil. Niels Barfoed, der bor i Garnisons sogn, fortæller om sin meget anmelderroste bog Benedicte, der udkom i 2013.

* * *

KIRKEBIO KØBENHAVN 2017-2018

Sæson 2017-2018 begynder mandag d. 4. september. Alle film vises mandage kl. 16:00 i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59. KirkeBio København er åben for alle, men fungerer som en filmklub, dvs. man skal være medlem for at se filmene.

Nærmere information om datoer, tilmelding og program kan hentes
her.