Foredrag og møder i Kastelskirken

 

LØRDAGSFOREDRAG
Foredragene foregår i ”Bageriet” / Søndre Magasin i Kastellet ved siden af kirken og kirkepladsen.


REFORMATIONSJUBILÆUM
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Ideen med markeringen af reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, for dansk identitet og bevidsthed. I Kastelskirken har vi fokus på jubilæet, hvilket vil fremgå både af vores koncertprogram og foredragsprogram. Du kan læse Luthers 95 teser og meget mere om reformationen på: www.luther2017.dk


Søndag den 23. april kl. 13.00 - NB! Læg mærke til dag og klokkeslet.

Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift: Om Martin Luther, kirkemusikken og salmerne.

Foredraget holdes i Kastelskirken.
Ønsker man at købe en sandwich inden foredraget, bedes man tilmelde sig til kirketjeneren på kirketjener@kastelskirken.dk


Lørdag den 29. april 2017 kl. 10

Sørine Gotfredsen, teolog, præst, journalist og debattør: Luther, friheden og ondskaben

Martin Luther stod i en kamp, hvor han skulle finde frihed midt i troen på at være bundet til det onde. Den dobbelthed er central i Reformationen og i luthersk kristendom, og et problem i dag er, at det onde i den moderne samtale er blevet omdefineret, ja, måske ligefrem afskaffet. Det ændrer vores menneskesyn, og vi får svært ved at forstå frisættelsen i Luthers teologi. Vi skal forholde os til det onde for at kunne forstå det gode. Og hvad et menneske er.

Lørdag den 23. september kl. 10.00

Niels Henrik Gregersen, professor ved Det Teologiske Fakultet, København: Er Luther lutter lagkage. Luther i dansk teologi og kultur 1914-2017"


Lørdag den 25. november kl. 10.00

Kirsten Busch Nielsen, dekan og professor ved Det Teologiske Fakultet, København: Fortsat Reformation?


****


TIRSDAGSMØDER
Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens store mødesal på Skt. Annæ Plads 4.


Tirsdag den 4. april kl. 14
Haval Salim fortæller om sit liv som flygtning. Haval Salim er dansk statsborger, er socialrådgiver, taler seks sprog og har været i både Nepal, Afrika og Malaysia for Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp.

Tirsdag den 2. maj kl. 14
Den ”lille” udflugt går til Nyboders Mindestuer, som ligger i Skt. Paulsgade 24. Vi mødes ved indgangen senest kl. 14.00. Derefter kaffe på Cafe Oscar i Bredgade. Tilmeldelse til Garnisons Kirkes kontor senest fredag den 21. april.

Onsdag den 31. maj kl. 10.00 - SOMMERUDFLUGT
Den ”store ” udflugt. Vi mødes ved Garnisonskirken og kører i bus til Køge, hvor vi først får en omvisning i Køge Kirke og dernæst frokost på Restaurant Baum ved Torvet. Efter frokosten ser vi Køge Skitsesamling og her drikker vi også kaffen. Prisen er kr. 300.
Bindende tilmelding og betaling sker inden den 23. maj på kordegnekontoret, Skt. Annæ Plads 4.


****

KIRKEBIO KØBENHAVN 2016-2017

Sæson 2016-2017 er i fuld gang. Filmklubbens film vises mandage kl. 16:00 i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59. KirkeBio København er åben for alle, men fungerer som en filmklub, dvs. man skal være medlem for at se filmene. Nærmere information om tilmelding og program kan findes her.