Foredrag og møder i Kastelskirken

TIRSDAGSMØDER

Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

 

Tirsdag den 6. februar kl. 14.00

Operasanger, sopran Lone Koppel kommer og fortæller om sin sangkarriere.
Lone Koppel kommer fra en musikalsk familie og optrådte allerede i sin studietid med sin far, komponisten Herman D. Koppel. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Operaakademiet og debuterede i La Bohème på Det Kongelige Teater i rollen som Musette i 1962, og hun har siden sunget mere end 52 hovedroller.Tirsdag den 6. marts kl. 14:00

Tidligere EU-parlamentariker Karin Riis-Jørgensen kalder sit foredrag:
'Et EU i fremdrift. Kan Danmark følge med?'Tirsdag den 10. april kl. 14

Pia Søltoft, Kierkegaardforsker, sognepræst ved Frederiks og Christians kirker, fortæller om sin bog Kierkegaards kabinet fra maj 2017. Bogen er en rost, velskrevet og lettilgængelig introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab og tankeunivers.Sommerudflugter:

Tirsdag den 1. maj Lille udflugt: Det jødiske museum, Krystalgade

Onsdag den 30. maj: Store udflugt: Anneberg og Dragsholm slot.


____________________________________________

LØRDAGSFOREDRAG

Foredragene holdes i ”Bageriet” / Søndre Magasin i Kastellet ved siden af kirken og kirkepladsen. Der serveres kaffe, te og scones undervejs.


Lørdag den 10. marts kl. 10
Folketingsmedlem Christian Langballe
Kristendom og politik

I paragraf 4 i Grundloven pålægges stat og folketing at understøtte og beskytte den evangelisk lutherske tro og kirke.  Det gør på den ene side at folkekirken har en særstatus i Danmark og på den anden side, at folketinget og politikerne lovgiver og dermed også i mangt og meget bestemmer over kirken. Det indebærer den risiko, at staten begynder at opfatte kirken som sin forlængede arm. Omvendt er risikoen også at man i kirken begynder at opfatte kristendommen som en ideologi og kirken som et politisk organ, der skal udtale sig om alt mellem himmel og jord. Derudover melder hele spørgsmålet om, hvorvidt båndet mellem stat og kirke lader sig opretholde i en moderne og sekulariseret tid. Foredragsholderen vil kæmpe for båndet mellem stat og kirke med næb og klør og vil komme med en forklaring på, hvorfor det er det bedste værn imod, at kristendom og politik blandes sammen i en pærevælling.Lørdag den 14. april kl. 10

Generalsekretær i Danmission Jørgen Skov Sørensen
Kristendom og religionerne

Hvordan begriber vi som kristne den mangfoldighed af religioner, som møder os i verden? Fra at have været en teologisk udfordring forbeholdt missionærer udenfor Danmarks grænser, har spørgsmålene de senere år også trængt sig på i en dansk kontekst. Det skyldes åbenlyst den øgede indvandring fra ikke-kristne verdensdele men også den religiøse pluralisering indefra, vi oplever blandt etniske danskere. Vi bevæger os fra det lutherske fællesskab til det multireligiøse samfund. Hvordan håndterer vi teologisk denne nye virkelighed? Og har vi som lutheranere særlige forudsætninger for at forstå mangfoldigheden?


Lørdag den
8. september
Lektor Carsten Selch Jensen
Kristendom og krig


Lørdag den 10. november

Journalist Anders Raahauge
Kristendom og etik


* * *


KIRKEBIO KØBENHAVN 2017-2018

Sæson 2017-2018 begynder mandag d. 4. september. Alle film vises mandage kl. 16:00 i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59. KirkeBio København er åben for alle, men fungerer som en filmklub, dvs. man skal være medlem for at se filmene.

Nærmere information om datoer, tilmelding og program kan hentes
her.