Velkommen til kirken i Kastellet


Lørdagsforedrag

Lørdag den 8. september kl. 10
Lektor Carsten Selch Jensen
Kristendom og krig

_____________________

Alsang

Tirsdag den 11. september kl. 19
Fællessang i Kastelskirken
Kom og syng sensommersange sammen med de studerende fra Hagemann kollegiet.


_____________________

Kastelskirkens drengekor

For sangglade drenge fra 8 år og opefter.  Drengene lærer både sange og salmer og medvirker ved koncerter i kirken. Mandage kl. 16.00 - 17.00. Første gang efter sommerferien den 13. august. Yderligere information hos korleder Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com

_____________________

 

SORGGRUPPE PÅ ØSTERBRO

Folkekirken på Østerbro tilbyder samtale i en sorggruppe.


Har du mistet et menneske inden for det seneste år, og har du brug for at være sammen med andre mennesker i samme situation, er du velkommen til at deltage.

Præsterne på Østerbro leder grupperne, og næste gruppe ledes af sognepræst Mia Rahr Jacobsen, Sankt Jakobs sogn, og sognepræst Else Hviid, Kastels sogn. Vi mødes 5 gange i mart og april, første gang den 22. august kl. 16 - 19. Er du interesseret,  kan du skrive eller ringe til kontaktperson Jane Marie Jensen på jmj.sanktjakobskirke@gmail.com eller på tlf 29909014 (kl. 9 - 14).

_____________________


Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret, og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan derfor også bruge kirken. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at der er rigtig mange der kender kirken fra deres ture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.

p.p1 span.s1 p.p1 span.s1 p.p1 span.s1

Gudstjenester

Søndagens tekst

Arrangementer