Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Kommende gudstjenester

 

DÅBSGUDSTJENESTE
Dåbsgudstjenesten lørdag formiddag er lidt kortere end søndagsgudstjenesten. Vi synger tre kendte salmer, der er en kort prædiken og vi døber to eller tre børn. Der er ofte rigtig mange i kirken, både børn og voksne og stemningen er uformel. Nogle oplever, at det er lettere at have sine børn med til sådan en gudstjeneste. Og alle er velkomne.

 

LØRDAGSDÅB

Lørdag den 3. november 2018 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 8. december 2018 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 12. januar 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 9. februar 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 9. marts 2019 kl. 11:00 ved Thomas Hansen Beck
Lørdag den 6. april 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 4. maj 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid

 

Søndagens tekst
Klik her for at se teksten

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.