Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Kommende gudstjenester

LØRDAGSDÅB

lørdag den 22. april 2017 kl. 11:00 ved Thomas H. Beck
lørdag den 13. maj 2017 kl. 11:00 ved Else Hviid
lørdag den 10. juni 2017 kl. 11:00 ved Else Hviid
lørdag den 1. juli 2017 kl. 11:00 ved Else Hviid
lørdag den 12. august 2017 kl. 11:00 ved Thomas H. Beck
lørdag den 9. september 2017 kl. 11:00
lørdag den 7. oktober 2017 kl. 11:00
lørdag den 11. november 2017 kl. 11:00

Søndagens tekst
Klik her for at se teksten

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.