Konfirmation

Konfirmation 2019

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels sogn har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid på mail: elh@km.dk, gerne inden 1. august.

Forberedelsen foregår torsdag eftermiddage kl. 15.30 - 17.00 i kirkens konfirmandlokale.
Første gang torsdag den 20. september 2018.

Konfirmander og forældre inviteres til introduktion søndag den 16. september 2018. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10 og derefter kort introduktion.

Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag. I 2019 er det den 14. april.