Konfirmation

Konfirmation 2017 
Palmesøndag den 9. april kl. 10.00.

Konfirmationsforberedelsen begynder i midten af september 2016 og finder sted på torsdage fra kl.15.30 til 17:00 i Kastelskirkens konfirmandstue.
Ved starttidspunktet skal konfirmanderne gå i 8.klasse, og børn der bor i sognet har fortrinsret til at komme på konfirmandholdet.
Tilmelding til forberedelsen skal ske til sognepræst Else Hviid på mail: elh@km.dk senest ved udgangen af august 2016.
De indskrevne elever vil inden undervisningsstart modtage et brev om tidspunkt og mødested.

Hvis eleven ikke er døbt, skal der i god tid inden konfirmationen aftales dåb.

 


NB! Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag.