Konfirmation

Konfirmation 2018

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels sogn har fortrinsret.Tilmelding til sognepræst Else Hviid gerne inden 1. august.

Forberedelsen foregår torsdag eftermiddage kl. 15.30 - 17.00 i kirkens konfirmandlokale. Første gang torsdag den 21. september.

Konfirmander og forældre inviteres til introduktion søndag den 17. september. Vi begynder med gudstjeneste og derefter kort introduktion.

Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag. I 2018 er det den 25. marts.