Kor og babysalmesang i Kastelskirken

 

I Kastelskirken har vi gennem de senere år opbygget en bred vifte af musik-tilbud for børn og voksne. 

Babysalmesang for babyer og forældre i alderen 3-11 mdr. Vi synger og bevæger os med barnet og får en dejlig og fredfyldt time om ugen, hvor barnet får en bred sansestimulering og de voksne inspiration til samvær med barnet. Kirkens smukke rum er rammen og salmer, sange og remser leges ind. 
Nyt hold begynder d. 30. marts 2017.
Torsdage kl. 10.30 – 12.00.
Hold 1: (3-6 mdr. ved opstart) kl. 10:30-11:15
Hold 2: (6-9 mdr. ved opstart) kl. 11:30-12:15
Pris: Kr. 300,- for et helt forløb. Der er plads til 10 på hvert hold.

Musikalsk legestue er vores tilbud for børn i alderen 1-4 år. Her leges der ligeledes med sange, salmer, remser og danse, og forældre har mulighed for at være sammen med deres børn i et univers, som kun musikken kan skabe. Tirsdage kl. 15.00 og kl. 16.00. Pris: Kr. 300,- for et helt forløb.

Kastelskirkens Børnekor er Kastelskirkens nyeste tiltag og er et tilbud for skolebørn i alderen 6-10 år. I koret bliver der sunget og danset, og gennem leg og bevægelse lærer børnene en masse om musik og noder. Alle børn er velkomne i koret - det kræver kun, at man har lyst til at synge, lege med musikken og til at have det sjovt med andre børn. Børnekoret medvirker ved koncerter i kirken. Mandage kl. 15.30 – 16.30. Første gang d. 30. januar. Det er gratis at være med.

Kastelskoret er kirkens kor for mænd og kvinder i alderen 20-40 år. Kastelskoret afholder flere koncerter årligt samt deltager i særlige gudstjenester. Korets repertoire er blandet, overvejende fra “den danske sangskat”. Mandage kl. 18. Sæsonstart d. 16. januar. Kontingent pr. sæson kr. 500,-


Kastelskirkens Folkekor
består p.t. af ca. 40 mænd og kvinder i alderen 40+. I koret synges der spirituals, viser samt nye og gamle danske sange. Folkekoret nyder godt af Kastelskirkens dejlige akustik hver torsdag aften. Her arbejdes der med klang, udtryk og frasering, men der er stadig plads til sjov og selvfølgelig både kaffe og kage i pausen. I april 2016 afholdt koret sin første koncert- og sangaften til stor fornøjelse for publikum. Hver sæson afsluttes med et socialt arrangement i kirkens lokaler. Torsdage kl. 17.15. Sæsonstart d. 19. januar. Kontingent pr. sæson kr. 500,-

Er man interesseret i at være med på et hold eller i et af korene, kan man henvende sig hos enten Tóra eller Svafa, som begge er konservatorieuddannede musikpædagoger og korledere.

Henvendelser og tilmelding til Kastelskirkens Børnekor, Babysalmesang og Kastelskor: Tóra Vestergaard - torakastelskirken@gmail.com
Ved tilmelding til babysalmesang eller børnekor -
oplys barnets navn og fødselsdato samt et telefonnummer til dig selv.

Henvendelser og tilmelding til Musikalsk Legestue og Kastelskirkens Folkekor:
Svafa Þórhallsdóttir. - svafakastelskirken@gmail.com