Kor og babysalmesang i Kastelskirken

I Kastelskirken har vi gennem de senere år opbygget en bred vifte af musik-tilbud for børn og voksne.

BABYSALMESANG
er for babyer i alderen 3-9 mdr. En time i kirken med sange og salmer, bevægelse og leg, hvor alle sanser tages i brug. Onsdage kl. 10.30 og kl. 11.30. Første gang den 9. august.

*
MUSIKALSK LEGESTUE
er for børn i alderen 1-4 år. Her leges der ligeledes med sange, salmer, remser og danse. Onsdage kl. 15.15 for de yngste og kl. 16.15 for de lidt større børn. Første gang den 9. august.
*
NYT : KASTELSKIRKENS DRENGEKOR
For drenge mellem 8 og 10 år som har lyst til at synge. Og lyst til at synge sammen med andre drenge. Drengekoret medvirker ved koncerter i kirken. Mandage kl. 15.30 – 16.30. Første gang den 21. august.

Er du interesseret i at være med, er du velkommen til at henvende dig til Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com
*
KASTELSKORET
består af 30 unge mennesker i 20´erne og 30´erne. Kastelskoret afholder flere koncerter årligt samt deltage i særlige gudstjenester. Korets repertoire er blandet, overvejende fra “den danske sangskat”. Øver mandage kl. 18. Første gang den 21. august.
*
KASTELSKIRKENS FOLKEKOR
består p.t. af ca. 40 mænd og kvinder i alderen 40+. I koret synges der spirituals, viser samt nye og gamle danske sange. Øver torsdage kl. 17.30. Første gang den 17. august.
**
Der er p.t. venteliste til voksenkorene, men er du interesseret i høre mere, er du velkommen til at henvende dig til  Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com