Kor og babysalmesang i Kastelskirken

I Kastelskirken har vi gennem de senere år opbygget en bred vifte af musik-tilbud for børn og voksne.

BABYSALMESANG
er for babyer i alderen 3-9 mdr. En time i kirken med sange og salmer, bevægelse og leg, hvor alle sanser tages i brug. Onsdage kl. 10.30 og kl. 11.30. Næste hold begynder den 10. januar 2018.

*
MUSIKALSK LEGESTUE
er for børn i alderen 1-4 år. Her leges der ligeledes med sange, salmer, remser og danse. Onsdage kl. 15.15 for de yngste og kl. 16.15 for de lidt større børn. Næste hold begynder den 10. januar 2018.
*
NYT : KASTELSKIRKENS DRENGEKOR
For drenge fra 8 år og op som har lyst til at synge, og som har lyst til at synge sammen med andre drenge. Drengekoret medvirker ved koncerter i kirken. Mandage kl. 15.30 – 16.30.

Er du interesseret i at være med i et af de ovenstående tilbud, er du velkommen til at henvende dig til Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com
*
KASTELSKORET
består af 30 unge mennesker i 20´erne og 30´erne. Kastelskoret afholder flere koncerter årligt samt deltage i særlige gudstjenester. Korets repertoire er blandet, overvejende fra “den danske sangskat”. Øver mandage kl. 18.
*
KASTELSKIRKENS FOLKEKOR
består p.t. af ca. 40 mænd og kvinder i alderen 40+. I koret synges der spirituals, viser samt nye og gamle danske sange. Øver torsdage kl. 17.30.
**
Der er p.t. venteliste til voksenkorene, men er du interesseret i høre mere, er du velkommen til at henvende dig til  Katja Larsen på katjakastelskirken@gmail.com