Velkommen til kirken i Kastellet

NB! Grundet skybrudssikring af Kastellet, vil Norgesporten være lukket for gennemgang til Kastellet helt frem til udgangen af 2021. Benyt i stedet Kongeporten med indgang/indkørsel fra Esplanaden. 
I hele perioden vil der også være nedsat fremkommelighed på Kastellet, og de fleste veje og stier vil, på et tidspunkt i perioden, være lukkede. Følg anvisningerne på området.

Følg med i projektet på Kastellets hjemmeside her

Betyder lukning af  Norgesporten at det bliver vanskeligt at deltage i kirkens gudstjenester og aktiviteter, er du velkommen til at kontakte kordegnen, som har mulighed for at bestille en taxa.

________________________

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.  Se hele gudstjenestelisten her

________________________

Kirketjener Claus Kofod 
Afskedsreception søndag den 29. september

Vores meget afholdte kirketjener gennem de sidste 12 år, Claus Kofod, holder desværre op hos os. Vi kommer til at savne ham, hans varme smil, hans venlighed og imødekommendehed. Vi siger farvel og tak til ham efter gudstjenesten den 29. september. Alle er velkomne

Ny kirketjener
Vi skal derfor finde en afløser for Claus. Skulle du være interesseret i et meningesfyldt arbejde i smukke omgivelser, så kan du læse stillingsopslaget her

________________________

Alsang i Kastelskirken 
Torsdag den 19. september kl. 19

Alsang i Kastelskirken er blevet en tradition. Fire gange om året mødes vi og synger om det vi har fælles: sprog og ånd, tradition og historie, glæden ved årets skiften og døgnets rytme. Fællessangen er en af de nemmeste måder at være sammen på, og så skaber den helt elementært glæde og fysisk velvære.

Studerende fra G. A. Hagemanns Kollegium og fra Nordisk Kollegium vælger og introducerer sangene denne tidlige efterårsaften. Det bliver festligt og fornøjeligt

________________________

LØRDAGSFOREDRAG

Lørdag den 21. september kl. 10

 

Professor Bent Jensen fortæller om Rusland: "Er Rusland og Sovjetunionen det samme?"

 

I 2019 er det 30 år siden Muren i Berlin faldt – som symbol på det kommunistiske DDR’s sammenbrud og en helt ny situation i Europa. Efterårets to foredrag tematiserer dette.

 

Lørdagsforedag foregår på Kastellet, i Gl. Varmecentral. Der serveres kaffe/te og scones og foredragene er gratis.

________________________

Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret, og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan derfor også bruge kirken. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at rigtig mange kender kirken fra gå - og løbeture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.