Velkommen til kirken i Kastellet

NB! Grundet skybrudssikring af Kastellet, vil Norgesporten være lukket for gennemgang til Kastellet helt frem til udgangen af 2021. Benyt i stedet Kongeporten med indgang/indkørsel fra Esplanaden.
Følg med i projektet på Kastellets hjemmeside her

Betyder lukning af  Norgesporten at det bliver vanskeligt at deltage i kirkens gudstjenester og aktiviteter, er du velkommen til at kontakte kordegnen, som kan bestille en taxa.

________________________

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.  Se hele gudstjenestelisten her

_______________________
________________________Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret, og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan derfor også bruge kirken. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at rigtig mange kender kirken fra gå - og løbeture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.