Foredrag og møder i Kastelskirken

TIRSDAGSMØDER
Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

Tirsdag den 7. jan. kl. 14.00
Susanne Heering fortæller om sin balletskole og bogen ”Fru H”.

Tirsdag den 4. feb. kl. 14.00
Steen Ramsgaard, freelance journalist, forfatter samt tidligere vært på TV avisen, fortæller om Balkankrigene i halvfemserne og håbet om forsoning efter den brutale krig.

Tirsdag den 3. marts kl. 14
Erik A. Nielsen, professor, dr.phil. og dr.teol. fortæller om sin fjerde bog i serieværket Billed-Sprog, hvor han beskæftiger sig med emblemer, symbolik og spejle__________________________________LØRDAGSFOREDRAG
Lørdagsforedag foregår på Kastellet, i Gl. Varmecentral. Der serveres kaffe/te og scones og foredragene er gratis.

I foråret 2020 markerer Danmark 200 året for genforeningen, 75 året for befrielsen og 15 året for Muhammedtegningerne. I Katestelskirken ser nærmere på, hvordan de tre begivenheder fik indflydelse på forholdet mellem det kirkelige og det nationale.


Lørdag den 25. januar kl. 10
Flemming Rose, tidligere kultur- og udlandsredaktør på Jyllands-Posten.

I 2020 er det 15 år siden Muhammedtegningerne blev offentliggjort. Det satte gang i en intens debat om ytringsfrihed i en globaliseret verden, hvor traditionelle opfattelser af national identitet er blevet udfordret af migration og digital teknologi. Flemming Rose ser tilbage på offentliggørelsen af tegningerne og hvordan de har påvirket debatten, og han giver sit bud på, hvordan det egentlig står til med ytringsfriheden 15 år efter tegningerne, både i Danmark og ude i verden. Flemming Rose er tidligere kultur- og udlandsredaktør på Jyllands-Posten. I dag er han seniorforsker på den amerikanske tænketank Cato Institute i Washington D.C., og han er forfatter til flere  bøger om ytringsfrihed.

 

Lørdag den 15. februar kl. 10
'Genforeningen –da Sønderjylland blev delt i 1920'

Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920.
Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10.februar 1920. Der var to afstemninger, den første i zone I den 10.februar 1920 med et klart dansk flertal, den anden i zone II den 14.marts 1920, hvor der overalt var tysk flertal.

Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.

 

Lørdag den 21. marts kl. 10
Martin Schwartz Lausten, professor emer., dr.theol.

Den danske kirkes nationale selvforståelse i kirkehistorisk belysning.

Ved Genforeningen i 1920 skulle den tidligere tyske sønderjyske kirke integreres i den danske folkekirke. Den nationale selvforståelse viste sig bl.a. i de krav, man fra dansk side stillede til sproget, til kirkens styre og regler, og til behandlingen af det tyske mindretal. Hvilke følger fik det for denne lokale kirke og for folkekirken?  I besættelsestiden 20 år senere (1940-1945) blev kirken i en vis grad bundet. Alligevel dristede både folkekirkens ledere og menigheder sig flere gange til protester. Mest markant var biskoppernes hyrdebrev i okt. 1943 imod nazismens antisemitisme og forfølgelse af danskere, som religiøst tilhørte jødedommen. Hvilke grunde fremførte man? hvad sagde det om kirkens syn på det religiøse mindretal? Og hvilket indtryk gav dette af folkekirkens nationale selvforståelse?


_______________________________


Studiekreds

Tirsdage 11. februar, 3. og  31. marts kl. 19 - 21.

Vil du vide mere om Det Nye Testamente?

Vil du vide, hvem der  har skrevet hvad og hvorfor? Vil du vide noget om skrifter og genrer? Eller om de første kristnes gudstjeneste? Eller noget helt andet?  Studiekredsen tager udgangspunkt i dine spørgsmål, og de elementære er lige så velkomne som de mere komplekse. Send dine spørgsmål til Else Hviid elh@km.dk_______________________________


Sorggruppe på Østerbro

Har du inden for det seneste år mistet en nærtstående, har du måske også brug for et sted at tale om sorgen og savnet. Folkekirken på Østerbro tilbyder samtaler i sorggrupper, som ledes af to af provstiets præster.
Kontaktperson Jane Marie Jensen jmj.sanktjakobskirke@gmail.com
tlf 29 90 90 14 (kl. 9 -14)

__________________________________


KIRKEBIO KØBENHAVN 2018-2019

Sæson 2018-2019 begyndte d. 3. sept., men du kan stadig nå at blive medlem. Alle film vises kl. 16:00 i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59.

KirkeBio København er åben for alle, men fungerer som en filmklub, dvs. man skal være medlem for at se filmene.

Nærmere information om datoer, tilmelding og program under KirkeBio på   www.garnisonskirken.dk

_______________________________________