Foredrag og møder i Kastelskirken

EKSISTENSSAMTALER
Eksistenssamtalerne fortsætter den 27.3. Der er begrænset plads, tilmelding senest en uge før til Else Hviid på elh@km.dk

__________________________________

TIRSDAGSMØDER
Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

Lille udflugt
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 15
Vi mødes på Israels Plads og følges ad til til Hugs & Food, tidligere kaldet Den Sorte Gryde, et værested for hjemløse.
Tilmelding til kordegnekontoret på 33 91 27 06 inden 23. april
Ingen brugerbetaling.


Store udflugt
Onsdag den 22. maj kl. 10.
Turen går til Sct. Peders Kirke, Næstved og Gavnø Slot.
Tilmelding for til kordegnekontoret på 33 91 27 06 inden den 22. maj.
Brugerbetaling kr. 300,00.

__________________________________


LØRDAGSFOREDRAG
Lørdagsforedag foregår på Kastellet, i Gl. Varmecentral. Der serveres kaffe/te og scones og foredragene er gratis.

Lørdag den 30. marts kl. 10Ole Juhl: 'Håb og livsglæde. Martin A. Hansen og kristendommen'

Forfatteren Martin A. Hansen, der kom fra et miljø, der var fortrolig med kirke og kristentro, rettede i sin tid kritik mod kirken som institution, men igennem hele forfatterskabet forsøgte han samtidig med held at vriste det bærende ud af institutionens ofte kvælende favntag, nemlig evangeliet, og især i de bedste og mest læste noveller, bl.a. ”Paaskeklokken”, ”Agerhønen” og ”Høstgildet”, lykkedes det i fiktionen for Martin A. Hansen at give samme evangelium en frugtbar og livsnødvendig plads midt i livet. Foredraget handler om dette skisma, som også blev et personligt anliggende for Martin A. Hansen. Det finder senere i forfatterskabet et stærkt fiktivt udtryk i romanen ”Løgneren”, men det forløses også sluttelig i det store værk ”Orm og Tyr”.

_______________________________


Sorggruppe på Østerbro

Har du inden for det seneste år mistet en nærtstående, har du måske også brug for et sted at tale om sorgen og savnet. Folkekirken på Østerbro tilbyder samtaler i sorggrupper, som ledes af to af provstiets præster.
Kontaktperson Jane Marie Jensen jmj.sanktjakobskirke@gmail.com
tlf 29 90 90 14 (kl. 9 -14)

__________________________________

KIRKEBIO KØBENHAVN 2018-2019

Sæson 2018-2019 begyndte d. 3. sept., men du kan stadig nå at blive medlem. Alle film vises kl. 16:00 i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59.

KirkeBio København er åben for alle, men fungerer som en filmklub, dvs. man skal være medlem for at se filmene.

Nærmere information om datoer, tilmelding og program under KirkeBio på   www.garnisonskirken.dk

_______________________________________