Foredrag og møder i Kastelskirken

TIRSDAGSMØDER
Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

Tirsdag 3. september kl. 14
Erik Norman Svendsen fortæller om "50 år som præst for Gud, Dronning og fædreland".
Vi begynder med altergangsandagt.


Tirsdag 1. oktober kl. 14
Gammelholm Skole
Pens. lektor og skolehistoriker Jens Tommerup fortæller om den markante skoleleder Gottlieb Christensen og Gammelholm Skole, Niels Bohrs skole.


Tirsdag 5. november kl. 14
Garnisonskirkens nye præst fortæller om sit liv og virke.


Tirsdag 3. december kl. 14
Pastor emeritus Thorkild Thaning fortæller om Ingmar Bergmans film: Fanny og Alexander.


__________________________________LØRDAGSFOREDRAG
Lørdagsforedag foregår på Kastellet, i Gl. Varmecentral. Der serveres kaffe/te og scones og foredragene er gratis.

I 2019 er det 30 år siden Muren i Berlin faldt – som symbol på det kommunistiske DDR’s sammenbrud og en helt ny situation i Europa. Efterårets to foredrag tematiserer dette.

Lørdag den 21. september kl. 10
Professor Bent Jensen fortæller om Rusland: "Er Rusland og Sovjetunionen det samme?"


Lørdag den 2. novenber kl. 10
Sognepræst Kaj Bollmann: "Kirkens og Murens fald i DDR"


_______________________________EKSISTENSSAMTALER

Onsdag 30. oktober og  tirsdag den 12. november kl. 19.00 - 21.30 i Kastelskirken.

Vi skal mødes om noget ganske enkelt: at tale sammen om det, der er vigtigt i vore liv. Om tro og eksistens. Om samliv og samfund. Om fællesskab og individualisme. Om kærlighedens skikkelser. Og Guds. Og meget mere. Vi serverer brød, ost og vin.

Eksistenssamtaler er et samarbejde mellem Rosenvængets sogn og Kastels sogn. Tilmelding til Else Hviid.

_______________________________Sorggruppe på Østerbro

Har du inden for det seneste år mistet en nærtstående, har du måske også brug for et sted at tale om sorgen og savnet. Folkekirken på Østerbro tilbyder samtaler i sorggrupper, som ledes af to af provstiets præster.
Kontaktperson Jane Marie Jensen jmj.sanktjakobskirke@gmail.com
tlf 29 90 90 14 (kl. 9 -14)

__________________________________


KIRKEBIO KØBENHAVN 2018-2019

Sæson 2018-2019 begyndte d. 3. sept., men du kan stadig nå at blive medlem. Alle film vises kl. 16:00 i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59.

KirkeBio København er åben for alle, men fungerer som en filmklub, dvs. man skal være medlem for at se filmene.

Nærmere information om datoer, tilmelding og program under KirkeBio på   www.garnisonskirken.dk

_______________________________________