Dødsfald og bisættelse

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Begravelsesmyndigheden er i praksis bopælssognets kordegnekontor, som varetager dette på den kirkebogsførende sognepræsts vegne. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.
Oftest klarer en bedemand disse papirsager, ligesom bedemanden normalt - efter aftale med de efterlevende - aftaler tid og sted for den kirkelige bisættelse/begravelse med præst og kirke/kapel. Dødsfald skal anmeldes til bopælssognet via www.borger.dk.  
I forbindelse med udfyldelse af anmeldelsen træffes aftale om en eventuel kirkelig handling med den kirkebogsførende sognepræst i den pågældende kirke, her Else Hviid, samt med kirkegård og evt. krematorium. Bedemandsfirmaet vil være behjælpelig også med papirarbejdet.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk

Kordegnekontoret har adressen: Sankt Annæ Plads 4, 1250 København K, og telefon 33 91 27 06. Kontoret er åbent mandag kl. 9-12, tirsdag og onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 9-13 og 16-18, fredag kl. 9-12.