Velkommen til kirken i Kastellet

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.  Se hele gudstjenestelisten her

TIRSDAGSMØDE i Garnisonskirkens mødesal, Skt. Annæ Plads 4.
Tirsdag 3. september kl. 14
Erik Norman Svendsen fortæller om "50 år som præst for Gud, Dronning og fædreland".
Vi begynder med altergangsandagt. Gratis.


________________________

Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret, og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan derfor også bruge kirken. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at rigtig mange kender kirken fra gå - og løbeture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.