Velkommen til kirken i Kastellet

NB! Grundet skybrudssikring af Kastellet, vil Norgesporten være lukket for gennemgang til Kastellet helt frem til udgangen af 2021.Benyt i stedet Kongeporten med indgang/indkørsel fra Esplanaden.

I hele perioden vil der også være nedsat fremkommelighed på Kastellet, og de fleste veje og stier vil, på et tidspunkt i perioden, være lukkede. Følg anvisningerne på området.
Følg med i projektet på Kastellets hjemmeside her

Betyder lukning af  Norgesporten at det bliver vanskeligt at deltage i kirkens gudstjenester og aktiviteter, er du velkommen til at kontakte kordegnen, som har mulighed for at bestille en taxa.

________________________

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.  Se hele gudstjenestelisten her

_______________________

Babysalmesang og Musikalsk Legestue

Nye hold begynder mandage og onsdage  i uge 43.
Information om tider og tilmelding finder du her.
Kor og babysalmesang

________________________

Kastellets fødselsdag
Søndag d. 27 oktober 2019.

Vi begynder dagens program med højmesse i Kastelskirken kl. 10.
Derefter fortsætter dagens program rundt omkring på Kastellet,
og kirken vil være åben for besøgende resten af dagen, indtil kl. 18.
Se hele fødselsdagsprogrammet på Kastellets hjemmeside under 'Arrangementer'


________________________

Eksistenssamtaler
Onsdag 30. oktober og  tirsdag den 12. november kl. 19.00 - 21.30 i Kastelskirken.

Vi skal mødes om noget ganske enkelt: at tale sammen om det, der er vigtigt i vores liv. Om tro og eksistens. Om kærlighed, nåde og pligt. Om tabu, skam og vilkår. Vi serverer brød, ost og vin.

Eksistenssamtaler er et samarbejde mellem Rosenvængets sogn og Kastels sogn.
Tilmelding til Else Hviid.

________________________

Lørdagsforedrag
I 2019 er det 30 år siden Muren i Berlin faldt – som symbol på det kommunistiske DDR’s sammenbrud og en helt ny situation i Europa. Efterårets to foredrag tematiserer dette

Lørdag den 2. novenber kl. 10
Sognepræst Kaj Bollmann: "Kirkens og Murens fald i DDR"

Lørdagsforedrag foregår på Kastellet, i Gl. Varmecentral. Der serverers kaffe/te og cones og foredragne er gratis.

________________________

Kastelskirken er sognekirke for alle i Kastels sogn, som dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Kirken ejes af Forsvaret, og ansatte ved Forsvaret, som har en tilknytning til Kastellet, kan derfor også bruge kirken. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker – se Sogneoplysninger.

Kirkens beliggenhed i smukke og rolige omgivelser betyder, at rigtig mange kender kirken fra gå - og løbeture i Kastellet og på voldene – eller fra de regelmæssige koncerter i kirken.
Vil du vide om du bor i sognet, kan du se et kort her, eller slå din adresse op i Sogn.dk her.

Du kan komme til gudstjeneste i Kastelskirken alle søndage og helligdage
kl. 10.00. Og kirken er åben daglig kl. 8-18.