Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

 

JUNI
2. juni                         6. søndag efter påske           Thomas H. Beck
9. juni                         Pinsedag                                 Else Hviid
10. juni                       2. pinsedag                             Thomas H. Beck
16. juni                       Trinitatis søndag                   Carsten Barløse
23. juni                       1.s.e. trinitatis                        Else Hviid
30. juni                       2.s.e. trinitatis                       Else Hviid

JULI
7. juli                                   3.s.e. trinitatis               Else Hviid
14. juli                                 4.s.e. trinitatis               Kirsten Busch Nielsen
21. juli                                 5.s.e. trinitatis               Else Hviid
28. juli                                 6.s.e. trinitatis              Borgny Brünings-Hansen

AUGUST
4. august                             7.s.e. trinitatis               Carsten Barløse
11. august                           8.s.e. trinitatis               Thomas H. Beck
18. august                           9.s.e. trinitatis               Thoma H. Beck
25. august                           10.s.e. trinitatis             Else Hviid

SEPTEMBER
1. september                        11.s.e. trinitatis             Else Hviid
8. september                       12.s.e. trinitatis             Thomas H. Beck.  NB! kl. 9:30
(Morgensang i.f.m Ecco Walkathon)
15. september                     13.s.e. trinitatis              Thomas H. Beck
22. september                     14.s.e. trinitatis             Else Hviid
29. september                     15.s.e. trinitatis             Else Hviid, høstgudstjeneste

DÅBSGUDSTJENESTE
Dåbsgudstjenesten lørdag formiddag er lidt kortere end søndagsgudstjenesten. Vi synger tre kendte salmer, der er en kort prædiken og vi døber to eller tre børn. Der er ofte rigtig mange i kirken, både børn og voksne og stemningen er uformel. Nogle oplever, at det er lettere at have sine børn med til sådan en gudstjeneste. Og alle er velkomne.

 

LØRDAGSDÅB

Lørdag den 22. juni 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 10. august 2019 kl. 11:00 ved Thomas Hansen Beck
Lørdag den 14. september 2019 kl. 11:00 ved Thomas Hansen Beck
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 16. november 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 7. december 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid

 

Søndagens tekst
Klik her for at se teksten

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.