Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

Højmessen i Kastelskirken er en klassisk luthersk gudstjeneste, hvor musikken vægtes højt.

 

DECEMBER
1. december                         1.s. i advent                       Else Hviid
8. december                         2.s. i advent                      Thomas H. Beck
15. december                       3.s. i advent                       Else Hviid
22. december                      4.s. i advent                       Else Hviid
24. december                      Juleaften  kl. 14:30          Else Hviid
24. december                      Juleaften  kl. 16                Thomas H. Beck
25. december                      Juledag                               Else Hviid
26. december                      2. juledag                            Thomas H. Beck
29. december                      Julesøndag                         Else Hviid

JANUAR
1. januar                              Nytårsdag                            Else Hviid
5. januar                              Helligtrekongers sønd.     Thomas H. Beck
12. januar                            1. s. e. Helligtrekonger      Else Hviid
19. januar                            2. s. e. Helligtrekonger      Else Hviid
26. januar                            3. s. e. Helligtrekonger     Kirsten Busch Nielsen

FEBRUAR
2. februar                            Sidste s.e. H3K                     Else Hviid
9. februar                            Septuagesima                       Else Hviid
16. februar                          Seksagesima                         Else Hviid
23. februar                          Fastelavn                              Thomas H. Beck

MARTS
1. marts                               1. s. i fasten                           Else Hviid
8. marts                               2. s. i fasten                          Thomas H. Beck
15. marts                             3. s. I fasten                          Else Hviid
22. marts                             Midfaste                               Else Hviid
29. marts                             Mariæ bebudelsen dag      Else Hviid

 

DÅBSGUDSTJENESTE
Dåbsgudstjenesten lørdag formiddag er lidt kortere end søndagsgudstjenesten. Vi synger tre kendte salmer, der er en kort prædiken og vi døber to eller tre børn. Der er ofte rigtig mange i kirken, både børn og voksne og stemningen er uformel. Nogle oplever, at det er lettere at have sine børn med til sådan en gudstjeneste. Og alle er velkomne.

Lørdag den 14. september 2019 kl. 11:00 ved Thomas Hansen Beck
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 16. november 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 30. november 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 18. januar 2020 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 15. februar 2020 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 11:00 ved Thomas H. Beck

 

Søndagens tekst
Klik her for at se teksten

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.