Gudstjenester

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10

AUGUST
4. august                             7.s.e. trinitatis               Carsten Barløse
11. august                           8.s.e. trinitatis               Thomas H. Beck
18. august                           9.s.e. trinitatis               Thoma H. Beck
25. august                           10.s.e. trinitatis             Else Hviid


SEPTEMBER
1. september                        11.s.e. trinitatis             Else Hviid
8. september                       12.s.e. trinitatis             Carsten Barløse   NB! kl. 9:30
(Morgensang i.f.m Ecco Walkathon)
15. september                     13.s.e. trinitatis              Thomas H. Beck
22. september                     14.s.e. trinitatis             Else Hviid
29. september                     15.s.e. trinitatis             Else Hviid, høstgudstjeneste


OKTOBER
6. oktober                            16.s.e.trinitatis               Else Hviid
13. oktober                          17.s.e.trinitatis                Thomas H. Beck
20. oktober                         18.s.e.trinitatis                Kirsten Buch Nielsen
27. oktober                          19.s.e.trinitatis                Else Hviid

NOVEMBER
3. november                        Alle helgens dag Kl. 16.30   Else Hviid
10. november                      21.s.e.trinitatis                 Thomas H. Beck
17. november                      22.s.e.trinitatis                 Else Hviid
24. november                      23.s.e.trinitatis                Else Hviid

DECEMBER
1. december                         1.s. i advent                       Else Hviid
8. december                         2.s. i advent                      Thomas H. Beck
15. december                       3.s. i advent                       Else Hviid
22. december                      4.s. i advent                       Else Hviid
24. december                      Juleaften  kl. 14                Else Hviid
24. december                      Juleaften  kl. 16                Thomas H. Beck
25. december                       Juledag                              Else Hviid
26. december                      2. juledag                            Thomas H. Beck
29. december                      Julesøndag                         Else Hviid

JANUAR

1. januar                               Nytårsdag                           Else HviidDÅBSGUDSTJENESTE
Dåbsgudstjenesten lørdag formiddag er lidt kortere end søndagsgudstjenesten. Vi synger tre kendte salmer, der er en kort prædiken og vi døber to eller tre børn. Der er ofte rigtig mange i kirken, både børn og voksne og stemningen er uformel. Nogle oplever, at det er lettere at have sine børn med til sådan en gudstjeneste. Og alle er velkomne.

Lørdag den 14. september 2019 kl. 11:00 ved Thomas Hansen Beck
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 16. november 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 30. november 2019 kl. 11:00 ved Else Hviid

 

Søndagens tekst
Klik her for at se teksten

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

Parkering i Kastellet
Det er muligt at parkere visse steder på Kastellet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i Kastelskirken. Da Kastellet er militært område, er det vigtigt at følge parkeringsanvisningerne nøje. Se kort over parkering her.

Toiletter
Handicaptoilet findes for enden af Svanestok i retning mod Norgesporten.