Kirsten Busch Nielsen

Hjælpepræst, professor, dr. theol. Kirsten Busch Nielsen

I foråret 2009 blev jeg knyttet til Kastelskirken som hjælpepræst. Mit daglige arbejde har jeg ved Københavns Universitet. Her er jeg ansat som professor i teologi med ansvar for forskning og undervisning i dogmatik, det fagområde, der handler om kristendommens læreindhold.
Med min tilknytning til Kastelskirken videreføres den tradition, at københavnske ”universitetsteologer” – efter de pågældende menighedsråds ønske og i en ulønnet ansættelse under Kirkeministeriet – varetager opgaver ved byens kirker. Disse opgaver består først og fremmest i, at jeg hvert år forestår et mindre antal gudstjenester i Kastelskirken.
Kirsten Busch Nielsen