Konfirmation

Konfirmation 2020

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels sogn har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst Else Hviid på mail: elh@km.dk, gerne inden 1. juli.

Forberedelsen foregår torsdag eftermiddage kl. 15.30 - 17.00 i kirkens konfirmandlokale. Forberedelse også enkelte søndage.
Første gang torsdag den 19. september 2019.

Konfirmander og forældre inviteres sammen til introduktion søndag den 22. september 2010. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10 og derefter kort introduktion.

Konfirmation i Kastelskirken foregår altid Palmesøndag. I 2020 er det den 5. april.