Kontakt

Kastelskirken
Kastellet 15
2100 København Ø

Else Hviid, kirkebogsførende sognepræst
Kristianiagade 22, 1. th., 2100 København Ø
Telefon: 21 31 00 28
E-post: elh@km.dk
Træffes på præstekontoret i Kastelskirken efter aftale.
Læs mere om Else Hviid her

Thomas H. Beck, sognepræst og hærprovst
Kastellet 16., 2100 København Ø
Telefon: 72 81 17 07
E-post: thb@km.dk
Træffes efter aftale
Læs mere om Thomas H. Beck her

Kirsten Busch Nielsen, hjælpepræst
Professor, dr. theol. 
Tlf. 60 39 04 61
E-post: buschnielsen@gmail.com
Læs mere om Kirsten Busch Nielsen her

Organist Lasse Ewerlöf
Tlf.: 33 14 62 74 (kirken), 39 65 67 18/40 10 50 75 (hjem).
Træffes ikke mandag. E-post: lasse@ewerlof.dk

Korleder og musikmedarbejder Katja Larsen
E-post: katjakastelskirken@gmail.com

Kordegnekontoret
Her varetages alle henvendelser vedr. fødsel, faderskab, navngivning, dåb, vielse, navneændring samt ind- og udmeldelse af Folkekirken.
Adresse: Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K. Telefon: 33 91 27 06
Kontortider:
Mandag kl. 9-12, tirsdag og onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 9-13 og 16-18, fredag kl. 9-12.
Kordegn Kim Korning Frisenette - kfr@km.dk
Kordegn Sahra L. Lindeberg - sll@km.dk

Kirketjener Claus Kofod
Kirketjenerkontoret, Kastellet 15, 2100 København Ø.
Tlf. 33 15 65 57 (kl. 9-11). Træffes ikke mandag.
E-post: kirketjener@kastelskirken.dk

Kontakt til menighedsrådet
Formand Lars P. Poulsen-Hansen, Greve Strandvej 137, 2670 Greve.
Tlf. 60 83 13 65. E-post: lph@domik.dk
Næstformand Rovig Mastrup, Midtermolen 18, 2. tv., 2100 København Ø.
Tlf. 23 24 43 60. E-post: rovig@mail.tele.dk
Se i øvrigt under menupunkt: Kirke & sogn.

Kastelskirken ligger midt inde i selve fæstningen Kastellet, indkørsel fra Esplanaden! Der er visse, begrænsede muligheder for parkering på Kastellets område, når man har lovligt ærinde. Klik her for at se et kort over området. Der må parkeres i de blå områder.

Klik her for at se hvilke gader der hører til Kastels Sogn