Menighedsrådet

Menighedsrådet i Kastels Sogn
Menighedsrådet, som blev valgt d. 8/11 2016, og som tiltrådte 1. søndag i advent 2016,
er pr. 28/11 2018 sammensat og konstitueret som følger.
Formand: Lars P. Poulsen-Hansen
Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup
Kontaktperson: Hanne Elsborg
Øvrige medlemmer: Ove H. Nordly, Susanne E. Adair, Birgitte Wilson Schmidt, Ulla Rasmussen,
Bo Torp Pedersen og Marianne H. Hallund
Stedfortræder: Birgitte Bundgaard.
Kirkebogsførende sognepræst Else Hviid samt sognepræst og hærprovst Thomas H. Beck er ligeledes medlemmer af menighedsrådet.

Valgbestyrelse: Lars Poulsen-Hansen, Ove Nordly, Hanne Elsborg.

Kontakt til menighedsrådet
Formand Lars P. Poulsen-Hansen, Greve Strandvej 137, 2670 Greve.
Tlf. 60 83 13 65. E-post:  lph@domik.dk
Næstformand Rovig Mastrup, Midtermolen 18, 2. tv., 2100 København Ø
Tlf. 23 24 43 60 . E-post: rovig@mail.tele.dk

Menighedsrådsmøder
Det næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted:
Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 18:30.
Dagsorden til mødet kan ses her ca. en uge før mødet, og den vil også være fremlagt på kirkens kordegnekontor, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K

Menighedsrådsmøderne er offentlige. De afholdes i Kastelskirkens mødelokale på 1. sal i kirkebygningen.

Referater af menighedsrådets møder i indeværende år, kan læses nedenfor:

Beslutningsreferat af 14.05.19
Beslutningsreferat af 19.03.19
Beslutningsreferat af 22.01.19
Beslutningsreferat af 28.11.18
Beslutningsreferat af 02.10.18
Referat af 28.08.18
Referat af 22.05.18
Referat af 13.03.18
Referat af 16.01.18
Referat af 28.11.17


Ordet er frit
Kastelskirkens menighedsråd har enstemmigt besluttet fra 2008 at have et nyt punkt på dagsordenen, hvor ordet er frit. Der afsættes 15 minutter, og her kan borgerne komme til orde. Menighedsrådet besluttede, at punktet skulle ligge midt i mødet, før pausen. Er der ingen borgere, der ønsker at stille spørgsmål eller har kommentarer til menighedsrådets arbejde, fortsætter mødet på normal vis.

Årsberetning
Menighedsrådets årsberetning for kirkeåret 2018 kan ses her.

Menighedsrådets formand, Lars P. Poulsen-Hansen har bidraget med en artikel til tidsskriftet Herrens Mark. Artiklen handler om ekstremisme i Rusland, og kan læses i Herrens Mark nr. 6
på Garnisonskirkens hjemmeside: Herrens Mark