Navngivning og dåb

Overvejer I om jeres barn skal navngives eller døbes, er I til enhver tid velkommen til vende det med sognepræsten.

Navngivning
Hvis et barn skal navngives, sker det ved elektronisk anmeldelse på www.borger.dk med brug af NEM-id. Et barn skal have et navn inden for seks måneder efter fødslen.
Information om navneregler mv. kan ligeledes findes på www.borger.dk eller på www.familiestyrelsen.dk

Dåb ved søndagens gudstjeneste
Dåb sker som regel ved søndagens gudstjeneste i Kastelskirken, og vi har mange dåb, så det er klogt at være i god tid med at 'bestille plads'. Dog skal barnet være født og have fået et CPR-nummer, før man kan træffe aftale om en dåbsdato.

Lørdagsdåb
Én gang om måneden har vi dåbsgudstjeneste om lørdagen. 
Gudstjenesten er offentlig, og den kan anbefales som familiegudstjeneste.
Gudstjenesten varer ca. en halv time, og der er som regel en del børn med.
En dåbsgudstjeneste kan være en god anledning til at tage sit barn med til gudstjeneste og vise det døbefonten og dagens dåb og fortælle lidt om, at det også var sådan det foregik, dengang barnet selv blev døbt som helt spæd.

Datoerne for lørdagsdåb bliver annonceret her på hjemmesiden og i den lille folder 'Hilsen fra Kastelskirken', som bliver husstandsomdelt en gang i kvartalet.

Kommende Lørdagsdåb:  
Lørdag den 14. september kl. 11:00 ved Thomas Hansen Beck
Lørdag den 26. oktober kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 16. november kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 30. november kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 18. januar 2020 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 15. februar 2020 kl. 11:00 ved Else Hviid
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 11:00 ved Thomas H. Beck

Man træffer aftale om dåb med kordegnekontoret på Sankt Annæ Plads 4,
tlf. 33 91 27 06. Ca. 1 måned før dåben kontakter man sognepræsten og aftaler
tid til en samtale.
For at kunne få sit barn døbt i Kastelskirken, skal man bo i Kastels Sogn
eller
være ansat ved Forsvaret, med særlig tilknytning til Kastellet.

Kordegnekontoret har adressen: Sankt Annæ Plads 4, 1250 København K, og telefon 33 91 27 06. Kontoret er åbent mandag kl. 9-12, tirsdag og onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 9-13 og 16-18, fredag kl. 9-12.